Om os

Om os

Det maritime Ribe ledes af en styregruppe bestående af ét medlem udpeget fra hver af de samarbejdende foreninger.

Styregruppen vælger formand, kasserer og sekretær og tegnes af formand og kasserer.

For sammenslutningen forpligtelser hæfter alene sammenslutningens formue.